☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Корова, кінь і пес
Українська народна казка про тварин

Корова, кінь і пес повадилися между собою, кого із них ґазда більше любить. «Конечно, мене, — говорить кінь, — я йому плуг і борону тягаю, дрова із лісу вожу, сам він на мні в город ходить; пропав би він без мене». — «Ніт, ґазда любить більше мене, — говорить корова, — я все його сімейство молоком кормлю». — «Ніт, ґазда мене ліпше любить, — ворчить пес, — я його хижу і маєток стережу».

Вислухав ґазда сей спор і говорить: «Перестаньте вадитися, всі ви мні нужні, і каждий із вас добрий на своєму місці. Но да сам себе ніхто не хвалить!»

Корова, кінь і пес. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. на Закарпатті. Час запису не зазначений. Сорок сказок. (Поучительное чтение), Унгвар, 1904., стор. 10.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.