☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Кулик
Українська народна казка про тварин

Як зацвіте гречка, дак кулик літає да й кричить: «По-о-о-гиб, по-о-о-гиб!»

Скрізь біліє, дак він і думає, що сніг випав.

Кулик. Зап. М. С. Гаврилов у Чернігівській губ. Час запису не зазначений. Б. Д. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, вып. 1, Чернигов, 1895., стор. 252.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.