Шукаю роботу
HTML CSS JavaScript розробник
Українські казки

Курочка та нерозумний чоловік
Українська народна казка про тварин

Вигодував раз мужик таку курку, що золоті яйця несла. Дав бог щастя, та не доклав розуму. Гадає собі мужик: «Цілий день чекаю, щоб курка одно яєчко знесла; дай заріжу її та зразу візьму копу, другу!..»

Зарізав, дурний, курку, дивиться — і сліду яєць нема.

Дурному й щастя не поможе; Не забудь об тім, небоже!

Курочка та нерозумний чоловік. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Час і місце запису не зазначені. Подається за рукописною хрестоматією «Веселка. Зложив Андрій Молодченко», [1885 р. ] Центральний державний історичний архів СРСР (Ленінград)., ф. 777, оп. 3, од. зб. 5, арк. 196.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.