☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Курочка та нерозумний чоловік
Українська народна казка про тварин

Вигодував раз мужик таку курку, що золоті яйця несла. Дав бог щастя, та не доклав розуму. Гадає собі мужик: «Цілий день чекаю, щоб курка одно яєчко знесла; дай заріжу її та зразу візьму копу, другу!..»

Зарізав, дурний, курку, дивиться — і сліду яєць нема.

Дурному й щастя не поможе; Не забудь об тім, небоже!

Курочка та нерозумний чоловік. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Час і місце запису не зазначені. Подається за рукописною хрестоматією «Веселка. Зложив Андрій Молодченко», [1885 р. ] Центральний державний історичний архів СРСР (Ленінград)., ф. 777, оп. 3, од. зб. 5, арк. 196.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.