☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Куций вовк
Українська народна казка про тварин

Пас парубок коні. Аж дивиться — іде вовк. Прийшов вовк та й каже: «їв би я коні, але хочу скушати, який у тобі смак; я мушу тебе з’їсти». Але парубок дивиться, а у того вовка нема хвоста. Питається парубок: «А ти, мой, де дів хвіст?» — «Ой, — каже вовк, — я мав пригоду таку, що раз; я раз упав у пастку та йімився за хвіст, то мусів його собі відгризти. Но, — каже вовк, — мені однако хвіст заважав, то голова грунт; коби голову не утратити». Але парубок дивиться, а то під лісом лая вовків; дивиться, що то буде. Каже парубок: «Ану іди та клич тих, бо ти сам мене не годен звалити, аби-що». — «Добре». Побіг куций вовк до тих кликати, аби ішли помагати його звалити з ніг, а парубок тим часом виліз на високе дерево. Прийшли вовки під дерево і кажуть до того куцого: «Куций, лягай на спід, а ми один верх другого постаємо та й його досягнемо». Но, поставили они один верх другого, але парубка не мож досягнути. На то надбігає лис та й каже: «Я відціль виджу з долини, що так ще на одну голову надточити вас усіх та й досягнете цього парубка. Я вас порадю, дурні, що робити: зараз бих урвав голову цьому куцому на споді та й тому верхньому надточив та й добре буде». Але куций, як то учув, та й як ся прудне — а вовки всі на землю посипалися, гі грушки, а верхній розбився на смерть. Як то уздріли вовки, та й куцого роздзіли.

Куций вовк. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 121. Зап. А. Онищук в с. Карлів Снятинського пов. (Гуцульщина) від П. Лелюка. Час запису не зазначений. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 52—53. Паралелі: Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1895—1916., т. І, 1895, стор. 25—26; Сборник материалов по малорусскому фольклору. Собрал Ал. H. Малинка, Чернигов, 1902., стор. 326; Живая старина. Периодическое издание Отделения этнографии Русского географического общества, СПб., 1890—1917., 1895, вип. III — IV, стор. 430—431, 453.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.