☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Кіт, кріт, курочка і лисиця
Українська народна казка про тварин

Жили собі вмісті кіт та кріт та курочка. Кіт та кріт ходили чи заробітки, а курочка оставалась дома. Вони як ідуть на заробітки та й наказують: «Не виглядай, курочко, в віконце, а то тебе лисичка украде».

Пішли раз кіт та кріт на заробітки, а лисичка прибігла під віконце та й каже: «Курочко, курочко, масляна головочко, одсунь віконечко та глянь на сонечко; он бояри йдуть — в красному, в зеленому, голубому, та й на конику вороному».

Вона одсунула віконце та й виглянула, а лисичка хап її за головку та й понесла в свою хатку. А курочка дорогою і співає: «Коте, коте, і ти, кроте! Несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості з гори на долинку, та й в свою хатинку».

Кіт та кріт почули, прибігли та й одняли курочку. Вони їй і кажуть: «Ми ж тобі казали, щоб ти не виглядала, а ти не послухала нас! Так дивись, не виглядай же! Ми тепер підем далеко і не почуєм, як ти нас кликатимеш».

На другий день кіт та кріт пішли, а лисичка уп’ять прибігла, сіла під віконце та й уп’ять каже: «Курочко, курочко, масляна головочко! Одсунь віконечко та виглянь на сонечко: он бояри йдуть — в красному, в зеленому, голубому, на конику вороному!» А вона притаїлась та й мовчить. А лисичка каже: «О, яка бо ги, курочко, спесива!.. Уже розсердилась... Я тілько пошутила».

Курочка виглянула, а та хап її за головку та й понесла її в свою хатку. А курочка дорогою співає: «Коте, коте, і ти, кроте! Несе мене лиска на лисому хвості по липовому мості, з горки на долинку та й в свою хатинку!» Не чуть! Вона оп’ять заспівала: Коте, коте, і ти, кроте! Несе мене лиска на лисому хвості по липовому мості, з горки на долинку та й в свою хатинку!»

Кіт і кріт почули, прибігли і одняли курочку. Вони і кажуть: «Ми ж тобі казали, щоб ти не одчиняла віконця! Тепер ми підем ще дальше, так хоть як будеш звати — не почуєм».

На третій день вони пішли на заробітки, а лисичка зараз і прибігла, сіла під віконце та й каже: «Курочко, курочко, масляна головочко! Одсунь віконечко, виглянь на сонечко; он бояри йдуть — в красному, в зеленому, голубому, на конику вороному!» Курочка мовчить. Вона оп’ять в другий раз заспівала та й каже:

«О, курочко, яка ж ти сердита! Я тілько пошутковала з тобою, а ти і розсердилась!.. Я вовсі не хотіла тебе їсти! Тепер тебе не буду й трогать...»

Курочка виглянула, а вона її хап за головку та й понесла в свою хатинку. Курочка дорогою і співає: «Коте, коте, і ти, кроте! Несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, з горки на долинку та в свою хатинку!» Не чуть. Вона вдруге заспівала: «Коте, коте, і ти, кроте! Несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, з горки на долинку та в свою хатинку!» Не чуть. Вона втретє заспівала: «Коте, коте, і ти, кроте! Несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, з горки на долинку та в свою хатинку!» Не чуть.

Лисичка принесла її додому та й заставила своїх дочок піч топить та воду гріть, а курочку посадила на пічку.

Кіт та кріт прийшли додому — аж курочки нема, лисичка вкрала. Вони пішли в ліс, зробили скрипочку і дудочку, пошили кожаний мішок та й пішли під лисиччин двір, сіли та й грають: «Дуду, ду-ду в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку! А в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п’ята вона, вийди сюда!»

А лисиччині дочки почули та й кажуть: «Що се таке, мамо, грає? Ми підемо послухаємо». А лисичка каже самій меншій: «Піди подивись, та не барись, а то пора курочку різать». Вона вийшла та й каже: «Музиканти мої, музиканти мої, — заграйте мені!» А вони питають: «А чи будеш танцювати?» — «Буду». — «Ду-ду, ду-ду в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку! А в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п’ята вона, вийди сюда!» Цок та й в лобок, та й в кожаний мішок.

А лисичка ждать-підождать — не йде дочка. Вона і посила другу: «Оце як забарилась, канальська дочка! Піди позови. Пора курочку різать».

Вона вийшла та й каже: «Музиканти мої, заграйте мені!» — «А будеш танцювати?» — «Буду». — «Ду-ду, ду-ду в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку! А в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п’ята вона, вийди сюда!» Цок та й в лобок, та й в кожаний мішок.

Лисичка посила третю дочку: «Піди подивись, що вони там так забарились! Нехай ідуть скоріш. Пора курочку різать». Та вийшла та й просе: «Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені!» — «Будеш танцювати?» — «Буду». «Ду-ду, ду-ду в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку! А в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п’ята вона, вийди сюда!» Цок та й в лобок, та й в кожаний мішок.

А лисичка, підождавши, баче, що нема третьої дочки, посила четверту: «Піди позови їх. Що вони там роблять?» Та вийшла та й каже: «Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені!» — «А будеш танцювати?» — «Буду», «Ду-ду, ду-ду в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку! А в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п’ята вона, вийди сюда!» Цок та й в лобок, та й в кожаний мішок.

Лисичка ждала, ждала та й каже: «Що се вони там забарились? Піду сама позову». Вийшла та й каже: «Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені!» — «А будеш танцювати?» — «Буду». — «Ду-ду, ду-ду в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку! А в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п’ята вона, вийди сюда!» Цок та й в лобок, та й в кожаний мішок.

Ввійшли в хатку, взяли курочку, принесли додому і тепер вмісті поживають та добро наживають.

Кіт, кріт, курочка і лисиця. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 61/ІІ. Зап. П. Іванов у м. Куп’янську Харківської губ. від А. Богданової. Час запису не зазначений. Відділ рукописів Інституту етнографії ім. М. М. Миклухо-Маклая АН СРСР (Москва)., ф. 22, од. зб. 331, арк. 53—56.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.