☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Ласачка
Українська народна казка Чернігівщини

Ласочка, ласочка, де ти була?

У Бога.

Шо ти рабила?

Кресєнце ткала.

А шо заробила?

Кусок сала.

Дє палажила?

Пуд столом.

А чим накріла?

Пасталом.

А дє ж теє пудстольє?

Вадою заплило.

А дє тая вада?

Вали папили.

А дє теї вали?

Хлопци пабрали.

А дє тиє хлопци?

На вайну пашлі.

А дє тая вайна?

Уже ніде нема.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

2 (6047). Ласачка. СУС —. Записано 2008 року. Чернігівська область, Щорський район, Лосева Слобода