Ласачка

Українська народна казка Чернігівщини

Ласочка, ласочка, де ти була?

У Бога.

Шо ти рабила?

Кресєнце ткала.

А шо заробила?

Кусок сала.

Дє палажила?

Пуд столом.

А чим накріла?

Пасталом.

А дє ж теє пудстольє?

Вадою заплило.

А дє тая вада?

Вали папили.

А дє теї вали?

Хлопци пабрали.

А дє тиє хлопци?

На вайну пашлі.

А дє тая вайна?

Уже ніде нема.

Походження та примітки

Джерело: Українські народні казки у 40 книгах.

Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук.

Текст наданий Миколою Зінчуком та опублікований з його дозволу.

2 (6047). Ласачка. СУС —. Записано 2008 року. Чернігівська область, Щорський район, Лосева Слобода