☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Ластівки
Українська народна казка Чернігівщини

Жила сім’я дуже бідно. Ось вийшов одного дня батько на двір і бачить, що

під стріхою ластівки звили гніздо. На другий день вийшов, аж коло хати лежить великий гарбуз і в ньому повно золотих грошей. На третій день знов під хатою лежить гарбуз, тільки вже повен всякої одежі.

Багатий пан почув про ластівок, які принесли біднякам стільки добра. Дождався він ночі, видер ластів’яче гніздо і прибив у себе дома коло конюшні. На другий день у нього згоріла конюшня, а тоді й хата.

А ластівок уже не було.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

64 (4160). Ластівки. СУС —. Записано 2007 року. Чернігівська область, Бобровицький район, Олександрівка