☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Лисиця і воробок
Українська народна казка про тварин

Обночувався у хащі воробок. Каже му лисиця: «Як ся ти наладиш на вітер, кой віє із того бока?» Воробок указує: «От сяк! Заб’ю голову під крило та належуся на вітер». А лисиця каже му: «Як? Як?» А воробок оп’ять каже: «Ат-цяк!» А каже лис: «Кой з другого бока вітер віє, як ся тогди наладиш?» Воробок укаже: «От сяк!» Заб’є голову під крило. А лисиця скочить тогди та імила воробка та й з’їла.

Лисиця і воробок. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. І. Верхратський в кінці XIX ст. на Закарпатті. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1892—1937., т. XXIX, 1899, стор. 151.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.