☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Лисиця і качур
Українська народна казка про тварин

Увиділа лисиця качура у тові; обночувався у тові сам, а лисиця увиділа його та почала казати: «Який ти бизівний, качуре! І пір’я тобі закучерявилося на хвості!.. Бив би-сь другим за царя, кедь би-сь іще ізнявся із тови ізлетіти».

Айбо качур порозумів, ож не гаразд тото, айбо каже лисиці: «Так, так!» Та пішов серед тови.

Поученіє з того гонне буде: прийшов чоловік ід чоловіку та хотів го на недоброє діло нарадити, айбо він не годен бив удговоритися та казав все слово: «Так!» Айбо він не туди гадав, ги тому потакував.

Лисиця і качур. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. і. Верхратський в кінці XIX ст. на Закарпатті. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1892—1937., т. XXIX, 1899, стор. 151.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.