☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Лучче без грошей жить
Українська народна казка Чернігівщини

Через вуличку приїхав дід-сапожник Антон і баба Антоніна. Вони не мали дітей, проте мали багато грошей. Вони попросили мого батька, щоб забрав їхні гроші. Батько й каже:

— У мене дітей небагато, тільки три дочки. Не хочу я грошей.

Той дід знайшов п’яниць та й оддав їм ті гроші. Та вони не взяли. Зрозумів після того дід, що лучче без грошей жить та біди не знати.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

173 (3992). Лучче без грошей жить. СУС 754. Записав Микола Зінчук 27 жовтня 2007 року. Перепечай Мотря Андріївна (1923). Чернігівська область, Носівський район, Плоске