☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Мурашка сильніша від орла
Українська народна казка про тварин

Орел казав мурашкові, що він дуже мудрий. А мурашок каже: «Я тому мудрий, бо я й дужий. Ану озьми ти [кавалок] олова, який-єс [сам] завеликий та загрубий, та винеси у смереку у самий вершок!»

Орел не міг підоймити від землі, а мурашок, який він завеликий, який загрубий, такий кавалок узяв, виніс на сам вершок смереки, припочив там трохи та назад ізніс. «За тото буду твоїм дітям очі виїдати, як їх меш виводити», — сказав мурашок.

Тому тепер виводиться орел в марті, коли ще мурашок нема.

Мурашка сильніша від орла. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 280. Зап. у с. Яворів Косівського пов. (Гуцульщина) від М. Ковбчука. Час запису не зазначений. Гуцульщина. Написав проф. Володимир Шухевич, ч. V, Львів, 1908., стор. 169. Паралелі: Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ. И. И. Манжурою, Харьков, 1890., стор. 147; Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі. Складальнік К. П. Кабашнікаў, Мінск, 1971., стор. 258; Julian Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, Wrocław — Warszawa—Kraków, t. I, 1962., стор. 78.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.