☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Найкраща мама
Українська народна казка Подніпров’я (Наддніпрянщини)

Одного разу на базарі циганка загаялася і загубила своє циганча. Циганя почало гірко плакати і кликати маму. Його обступили люди і почали розпитувати, яка ж у нього мама.

— Дуже гарна, найкраща у світі, — плачучи, відповідає циганча.

Люди зацікавилися і дуже хотіли побачити його маму. Вони підводили до нього дуже гарних жінок, справжніх красунь, а циганя кричить, що це не його мама, бо у нього мама красивіша.

Так тривало годину. Нарешті появилася циганка. Вона була в брудному одязі. Очі мала великі і витрішкуваті, великий, як перепічка, ніс. Циганя побігло до неї, радісно вигукуючи:

— Це моя мама!

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

218 (5457). Найкраща мама. СУС —. Записано 2008 року. Мацуненко Катерина Павлівна (1928). Черкаська область, Шполянський район, Матусів