Ні про що

Українська народна казка Подніпров’я (Наддніпрянщини)

Воно, звичайно, річ така: поскільки, постільки, позаяк, взагалі і частково, зокрема, бо часто-густо стрічається, інколи трапляється, теє-сеє другеє і третє, сяк-так, аби як, та багато кажучи, мало говорячи, на цьому можна й закінчувати.

Походження та примітки

Джерело: Українські народні казки у 40 книгах.

Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук.

Текст наданий Миколою Зінчуком та опублікований з його дозволу.

148 (5196). Ні про що. СУС —. Записано 2008 року. Мельник Надія Леонідівна (1937). Черкаська область, Маньківський район, Іваньки