☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Орел і гуска
Українська народна казка про тварин

Одного разу запитала гуска орла: «Для чого ти твої молоді орлята виховуєш так високо в воздусі?»

Орел відповів: «А чи ж вони, якби поросли в пір’я, могли би ся відважити підлітати до сонця, єсли би я їх виховував при землі?..»

Орел і гуска. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Час і місце запису не зазначені. Ластівка. Письмо для руських дітей, яко прилога до «Учителя», Львів, 1869—1881., 1869, ч. 21, стор. 467.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.