☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Орел і лис
Українська народна казка про тварин

Найшовся орел з лисом та й щось собі говорили. Лис каже: «Тобі добре, ти все видиш, бо високо літаєш!» А орел каже: «Я й тебе навчу літати».

Взяв лиса в лаби та й пішов з ним. Літає, літає, а як вилетів дуже високо, каже до лиса: «А що-єс, ся вже привчив?» — «Та вже-сми ся привчив». — «Ну, — каже, — як-єс ся вже привчив, то хочу тебе пустити, аби-с сам летів!» А лис як його пустив, а тот летів просто та й упав д землі. Орел відти злетів та й питає: «А як було летіти?» А лис каже: «Та летіти легко, але сідати тяжко!»

Орел і лис. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 225. Зап. М. Тим’яківна в 1913 р. у с. Бабин Косівського пов. (Гуцульщина) від П. Стефуранчина. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 371.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.

Орел і лис
Українська народна казка Полтавщини

Зустрілися орел з лисом та завели розмову. Лис каже:

— Тобі добре, ти все бачиш, бо високо літаєш!

А орел каже:

— Я й тебе навчу літати.

Взяв лиса в лапи та й полетів з ним. Літає, літає, а як злетів дуже високо, каже до лиса:

— То що, трохи навчився?

— Та трохи навчився, — відповідає той.

— Ну, — каже, — коли навчився, то пущу тебе, щоб сам летів!

Випустив його орел, а лис полетів просто вниз та й упав на землю. Орел спустився до нього та й питає:

— А як було летіти?

А лис йому:

— Та летіти легко, але сідати важко!

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

88 (4982). Орел і лис. СУС —. Записала Свистун Марина 4 березня 2008 року. Лашко Олександра Пимонівна (1931). Полтавська область, Козельщинський район, Солониця