☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Орудка деркача з перепелицею
Українська народна казка про тварин

Зійшлися докупи деркач з перепелицею. Він їй обіцяв корову і теля та щось просив у неї. Як своє зорудував, пішов геть і кепкувався з неї, казав, що дер, дер! А она єго просила: «Як не корову, то дай хоть тель! Хоть тель!»

Орудка деркача з перепелицею. Зап. І. Головкевич в 90-х роках XIX ст. на Галичині. Центральний державний історичний архів УРСР у Львові., ф. 3с/309, оп. 1, од. зб. 765, арк. 20.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.