☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Пави і ворона
Українська народна казка про тварин

Одна пишна ворона убралася в пір’я, випавшії з пестрих павів, і подумала собі, що она тепер дуже красна, дуже пишно вбрана, і скочила межи пави.

Но пави пізнали ю зараз, зловили ю і не тільки своє пір’я, но і власне пір’я ворони повиривали їй своїми острими дзюбами. Просилася ворона дуже, но пави сказали: «Ліпша своя одежинка, хоть бідна, як чужа, хоть пишна!»

Пави і ворона. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Час і місце запису не зазначені. Ластівка. Письмо для руських дітей, яко прилога до «Учителя», Львів, 1869—1881., 1872, ч. 22, стор. 184.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.