☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Панна ворона
Українська народна казка про тварин

Злапав лис курочку, сів під дубом та й гризе. Лиш відвернувся набік, а ворона, що вже здавна його підстерегла, хап курку та й на дуба з нев. Зробився жаль лисові, глянув угору та й каже: «Вороночко, панночко, верни мені курочку!»

Ворона здивувалася, бо ще ніхто не говорив так до неї. Отворила дзьоб та й каже: «Ба!» Курка впала, і лис докінчив балю.

Панна ворона. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 57. Зап. М. Капій в 1904 р. у с. Костільники Бучацького пов. (Тернопільщина). Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 381.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.