☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Пиріжок-утікач, лисиця і вовк
Українська народна казка про тварин

Були баба і дід. Спекли вони собі пиріжок. Баба каже: «Діду! Діду! Пильнуй того пиріжка, а я піду до комори за маслом». Пішла. Але дід кричить: «Ой, бабо, бабо! Бери живо масло, бо вже пиріжок втікає!» А потім кричить: «Бабо! Бабо! Вже пиріжок в лісі». — «Лапай, діду, лапай!»

Лапають пиріжок дід з бабою; лапають і пастухи, що вівці пасли, але не можуть злапати. Але надбігла лисиця і каже: «Я тебе, пиріжку, злапаю!» А він каже: «Вже мене лапали». — «Покажи ж мені, як тебе лапали». Пиріжок тільки хтів показати, а лисиця злапала і сир виїла. І здибає пастушків, каже до них: «Нате вам пиріжок, дайте мені тії бички».

Тії взяли і дали бички, а вона дала їм пиріжок. Пішла собі до лісу, нарубала патичків і зробила собі візок. Але іде вовк і каже: «Лисичко! Я ся положу на той візок!» А та каже: «Ти положешся — і поломиш мені візок! А зрештою, кладися!» Той тільки положився — і поламав візок. «Тепер же іди до лісу, вовче, і кажи патичкам: «Ломися то кривеньке, то простеньке!»

Він пішов і каже: «Ломися, патичку, то кривеньке, то гузовате!» Вони наломилися. Він приніс до лисиці. Але, що він наламав гузоватих, вона зачала його бити. І била і каже: «Сиди ж тут, а я піду патичків сама наламаю!»

Він сидів, але йому скучно стало. Бере бичкам кишки випускає, їсть. А бичкам всередину напхав горобчиків і патиками попідпирав. Вона прийшла, візок зробила і запрягає бики. Поганяє, але вони із місця не хтять рушитися. А нарешті бики впали, і горобці начали з них летіти. І каже лисиця до вовка: «А ти що зробив?» А той каже: «Я нічого їм не зробив». І знов бере б’є вовка.

Але іде чоловік і каже до лисиці: «Відборони мене від вовка, то дам тобі пару гусей і пару качок!»

То та відігнала, а той взяв забив лисицю і вовка і шубу собі справив.

Пиріжок-утікач, лисиця і вовк. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 158. Зап. в середині XIX ст. на Поділлі. Казки та оповідання з Поділля. В записах 1850—1860-х рр. Вип. І—II. Упорядкував Микола Левченко, К., 1928., стор. 290—291.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.