☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Польова миша і міська миша
Українська народна казка про тварин

Зустрілись одного разу польова миша і міська. Розговорились і дуже сподобались одна одній. З того часу стали великими подругами.

Одного разу польова миша запросила міську в гості. Вгостила її зерном, солодкою картоплею. Та залишилась дуже задоволеною і запросила подругу до себе в гості. Міська миша жила в складі продуктового магазину, і польова миша дуже захотіла покуштувати цукру, сала, печива.

На другий день відправилась польова миша в гості. Поївши цукру, подруги закусили салом. Добре наїлась польова миша, але раптом вона побачила відро з олією. «Подержи мене за хвіст, — говорить подрузі, — а я нап’юсь ще олії».

Добре напилась.

Міська миша говорить: «Пішли, а то тут є дуже страшний кіт».

Не послухала польова миша і захотіла ще олії. Відпочила трохи і знову спустилася у відро. Але тут показався чорний кіт, і міська миша випустила хвіст польової миші. Польова миша впала у відро, а вилізти не змогла, бо дуже вже вона напилася і була дуже важкою.

Польова миша і міська миша. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 112. Зап. О. П. Сучик в 1965 р. У с. Білашів Острозького р-ну Ровенської обл. від О. М. Шпак (65 р. ). Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 14-3, од. зб. 563, арк. 3. Паралелі: Л. Г. Бараг, Восточнославянские сказки, их взаимосвязи и национальное своеобразие. — Эпические жанры устного народного творчества, Уфа, 1969, с. 75—240, стор. 221.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.