☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Помста лиса над вовком
Українська народна казка про тварин

Всі звірі вибрали собі льва за царя, вовка за його заступника, а лиса за доктора. Раз захорував цар і почав так сильно ревіти, аж почало з дерева листя обпадати. І вся звірина йшла дивитися на царя, який він дуже хорий. Лише лис довго не приходив, хоч був доктором. Через те вовк почав лиса обмовляти: «Видиш, — каже, — царю, коли яка гостина, то лис тут перший, а тепер, як ти хорий, його тут нема!» А лис почув, як його вовк обмовляв, прийшов і він до царя та поклонився. Лев почав на нього нападати остро, з гнівом: «Я тут такий хорий смертельно, а тебе нема?» А лис на те відповідає: «Я, царю, трудився і вишукував ліки, бо я знав, що ти дуже хорий. Та ще один лік був би потрібний, якого я без твого дозволу не годен дістати і від якого ти зараз поздоровів би. Треба би з вовка стягнути шкіру; коли би ти в неї завинувся, зараз виздоровів би!»

Всі звірі почали з вовка шкіру стягати, аж на вовка почали смертельні поти виступати. Тоді лис сказав йому; «Не будеш нікого більше перед царем обмовляти!»

Помста лиса над вовком. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 50. Зап. В. М. Гнатюк в 1897 р. на Закарпатті від В. Джюджара. Вперше надруковано в Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1895—1916., т. XXX, 1911, стор. 5—6. Наводиться за кн.: Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 30—31. Паралелі: Дзвінок. Письмо ілюстроване для дітей і молоді, Львів, 1890—1913., 1903, ч. 24, стор. 390; Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1895—1916., т. XXX, 1911, стор. 6—7; Л. Г. Бараг, Восточнославянские сказки, их взаимосвязи и национальное своеобразие. — Эпические жанры устного народного творчества, Уфа, 1969, с. 75—240, стор. 217. Сюжет казки — давній, зустрічається ще в байках Езопа.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.