☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Про храща, що приспав трепюлку
Українська народна казка про тварин

Хращ приспав трепюлку; та она кричить до него: «Гонь теля! Гонь теля!» (бо єй обіцяв теля на керстини).

А він все жене тото теля та кричить: «Птуц! Птуц!» (одганяє теля).

Про храща, що приспав трепюлку. Зап. І. Верхратський в кінці XIX ст. на Закарпатті. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1892—1937., 1901, т. XLIV, стор. 119. Див. також: Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 514.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.