☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Птах, щупак і рак
Українська народна казка про тварин

Познакомились і подружились раз птах, щупак і рак і взялись тягнути віз. Но як они тягнули?

Птах тягнув вгору, бо хотів з возом летіти.

Щупак тягнув в воду, бо хотів з возом пливати.

Рак тягнув віз назад, бо, як знаєте, він ходить лиш назад.

Яка же з того наука?

Де робітники в незгоді, Там каждій роботі годі!

Птах, щупак і рак. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Час і місце запису не зазначені. Ластівка. Письмо для руських дітей, яко прилога до «Учителя», Львів, 1869—1881., 1881, ч. 6, стор. 32.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.