☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Півень-хвалько
Українська народна казка про тварин

— Кукуріку! — заспівав півень і вилетів на тин. — Я общипаю тому весь пух, хто до мене прийде на подвір’я.

Тільки що він проспівав — десь залаяв собака. Півень злякався і полетів на чуже подвір’я. А там йому другий півень таку науку дав: не тільки вищипав весь пух, но і весь хвіст общипав.

Півень-хвалько. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Час і місце запису не зазначені. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 14-4, од. зб. 512, арк. 4.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.