☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Підлесливий осел
Українська народна казка про тварин

Молодий осел, видячи, що пес свому панові леститься і при обіді живиться, гадав собі: «Коли пан і челядь огидного псиська так люблять, що би то зо мною діялося, якби я собі так, як він, поступив?! Та же я, прецінь, пожиточнійший і славнійший, п’ю чисту воду і не живлюся плюгавими стравами!»

На тоє приходить пан до стайні, а осел побіг напротив него, сп’явся передніми ногами на плечі єго і хотів твар пана полизати. Но тим своїм поступком так пана прогнівив, що пан слуги прикликав і велів лестного осла добре витовкти, що і зараз сталося. Від сего часу ослу уже більше леститись не завагалося.

Підлесливий осел. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Час і місце запису не зазначені. Ластівка. Письмо для руських дітей, яко прилога до «Учителя», Львів, 1869—1881., 1872, ч. 14, стор. 320.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.