☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Піп та робітник
Українська народна казка Подніпров’я (Наддніпрянщини)

Найнявся робітник до попа, та з таким уговором, що б хто шо з них не зробив, не сказав, один проти одного, не сердиться.

От на перший день сніда робітник, а батюшка наймичці каже:

— Давай йому заразом і обідати.

Робітник пообідав.

— Тепер, — каже, — давай йому заразом і повечеряти.

Робітник і повечеряв.

— Ну, тепер, — каже піп, — іди на роботу.

— Е, у нас, батюшка, як повечеряють, то зараз і спать лягають!

Та й закотивсь на цілий день спати.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

100 (7251а). Піп та робітник. СУС (1561). Записала Дмитренко Ольга 2009 року. Дмитренко Віра Петрівна (1941). Дніпропетровська область, Новомосковський район, Панасівка