☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Рак і ворона
Українська народна казка про тварин

Зловила ворона рака і несла понад воду в писку (в дзьобі). Рак хотів вихопитися і задумав задурити ворону, щоб дзьоб роззявила, та й каже до неї: «Ворононько-голубонько! Коб тобі ся молоді літа вернули!» А вороні жалко ся зробило та й зітхнула і вимовила: «Ба! Ба!» А в той час рак випав із роззявленого дзьоба.

Рак і ворона. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 242/І. Зап. Я. Балагур (Я. Головацький ). Час і місце запису не зазначені. Вінок русинам на обжинки. Уплів Іван Б. Ф. Головацький, ч. II, у Відні, 1847., стор. 393.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.