☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Рибалка і щука
Українська народна казка про тварин

Піймав рибалка щуку, а щука йому й говорить:

— Я щука бистра, Бери мене з хвоста!..

Тільки хотів він її за хвіст брать, так вона йому як ляснула в лице хвостом, так він не бачив, куди вона й ділась... Пішла од його.

То — риба хитрая...

Рибалка і щука. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. П. Д. Мартинович в 1901 р. на Харківщині від «Мотрі Бондаренчихи (Гнатихи) з Кам’янки». Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР., ф. 43, од. зб. 255, арк. 6.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.