☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Розмова ластівок
Українська народна казка про тварин

— Вистели, вистели, — каже ластівка до ластівки.

— Та що я тобі вистелю, як я й веретенця не брала в руки?.. Нічого мені тобі й вистеляти.

Розмова ластівок. Зап. у с. Петриківка Новомосковського пов. Катеринославської губ. Час запису не зазначений. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 8-к2. од. зб. 5, арк. 151.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.