☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Розмова індиків
Українська народна казка про тварин

Індиченята:

— Цілий день босі ходимо! Індичка:

— Купимо! Купимо! Індик:

— Чортового батька! Грошей нема!

Розмова індиків. Зап. в середині 20-х років XX ст. бібліотекарка Сумського краєзнавчого музею Н. Столбіна у с. Куянівка Сумського окр. від І. А. Здановського. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 1-6, од. зб. 670, арк. 5.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.