☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Розумний черв’як
Українська народна казка про тварин

Уліз черв’як у хрін та й сидів. А як виліз із хріну в моркву, та й каже: «Коли б я був знав, що морква солодка, був би давно я виліз».

Розумний черв’як. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Час і місце запису не зазначені. Наводиться за рукописною хрестоматією «Веселка. Зложив Андрій Молодченко», [1885 р. ] Центральний державний історичний архів СРСР (Ленінград)., ф. 777, оп. 3, од. зб. 5, арк. 200.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.