☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Ряба курачка
Українська народна казка Чернігівщини

Жив дєд і баба. Була в їх курачка ряба. Знесла єм яєчка. Дєд у рукавичку і захавав на полічку. Мишка бігла, хвостиком учепила і разбила яєчка.

Дєд плаче, баба плачє і тєрнєчка цакатіть і сабачка дзєвєліть.

Курачка каже:

— Нє плачте дєд, не плачте баба, я вам знєсує єєчка, не прасте, а залате.

Стариє павєріли і годі плакать.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

1 (6045). Реба курочка. СУС 2022. Записано 2008 року. Довбиш Марія Назарівна (1951). Чернігівська область, Щорський район, Лосева Слобода