☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Свиня і рибка
Українська народна казка про тварин

— Яка ти брудна й гидка! — сказала гарненька, чистенька рибка свині, що розляглася в болоті біля ставу.

— А проте, — відповіла їй свиня, — коли тебе люди їдять, то плюють на всі боки, а як мене їдять, то аж облизуються! — і ще глибше зарилась у болото.

Свиня і рибка. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. А. М. Кудрицька в 1967 р. Місце запису не зазначене. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 14-3, од. зб. 586, арк. 14.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.