☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Святий дух задушився
Українська народна казка Закарпаття

В однім селі в церкві служили піп і дяк. Надумали вони показати людям святого духа. І каже піп дякові:

— Дяче! Принеси до церкви білого голуба! Під час святої відправи, коли я проспіваю: «Святий духу, вознесися!», випусти голуба з пазухи. Люди подумають, що сталося чудо, і будуть вірно ходити до церкви.

Так і вчинили. Піймав дяк білого голуба, поклав за пазуху, пішов до церкви.

Почалася відправа. Вийшов піп у ризах перед царські врата, високо руки підняв у небо і заспівав:

— Святий духу, вознесися!

Дивиться дяк на голуба, а птах задушився. Знову піп звів руки до неба, знову співає:

— Святий духу, вознесися!

Бачить дяк, що рятунку нема, і собі затягнув:

— Святий дух задушився-а-а!..

Святий дух задушився. «Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / Сост. Л. Бараг, И. Березовский, К. Кабашников, Н. Новиков. — Л.: Наука, 1979.» — 1837. Подається за: «Як чоловік відьму підкував, а кішку вчив працювати: Закарпатські народні казки. Гумор та сатира / Запис текстів та впорядкування П. Лінтура. — Ужгород: Карпати, 1966.», с. 161 — 162. Варіант: Гандера — «Дідо-всевідо: Закарпатські народні казки / Запис текстів та впорядкування П. Лінтура. — Ужгород: Карпати, 1969.», с. 198 — 200.

Зачаровані казкою: Українські народні казки Закарпаття в записах П. В. Лінтура [Упорядники І. М. Сенька та В. В. Лінтур; вступна стаття, примітки та словник І. М. Сенька; післямова П. В. Лінтура; Редколегія: В. І. Данканич, О. І. Дей, П. К. Добрянський та ін.; Художник М. М. Дем’ян]. — Ужгород: Карпати, 1984. — 528 с, іл. (Бібліотека «Карпати»).

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

175 (7084). Святий дух задушився. СУС 1837. Записала сояник Ольга 2009 року. Михайленко Єлизавета Миронівна (1916). Полтавська область, Чорнухинський район, Городище