☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Свіжина
Українська народна казка Подніпров’я (Наддніпрянщини)

Заколов чоловік кабана та й смалить. А тут прийшов циган та й просить у нього сала. Той дав йому. А циган тоді каже:

— Дай же ще й м’яса.

Він дав і м’яса йому. А циган знову каже:

— То дай же мені і ковбаси.

— Добре, — каже чоловік, — дам і ковбаси, тільки скажи це все одним словом.

Циган думав, думав, а тоді й каже:

— Ковбам’ясало.

Засміявся чоловік і дав йому ще й ковбаси.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

26 (5483). Свіжина. СУС —. Записано 2008 року. Цимбал Віта Іванівна (1958). Черкаська область, Городищенський район, Старосілля