☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Смерть багача
Українська народна казка Буковини

Був багач, що мав багато поля. І був бідний чоловік, що мав багато дітей. Наймився бідняк у багача горох молотити. І договорився з ним багач так: — Що намолотиш, то я тобі й платити буду з того горохом. Як будеш лопатою віяти горох, то мені буде те, що з лопати впаде, а тобі те, що з держала.

Намолотив бідняк гороху та й віє його: панови лопатою кине, а собі держалом, панови лопатою, а собі держалом. Закінчив він віяти, згортає горох. Панова купа велика, а його малесенька. Каже йому пан:

— Іди до хати обідати.

Той пішов до хати обідати, а багач остався на току. Бере з тої маленької купки горох і сипле на свою купу. А Петро дивиться на це з неба — сам був з бідних і не любив багачів. Як побачив він, що багач забирає від бідноти зароблений горох, та й каже:

— Господи, бачиш, що він роби? Доста того, що в бідняка й так мало, а він ще й то забирає.

Вхопив каменя, кинув з неба і вбив багача. Бог каже:

— Петре, це ти недобре зробив, що вбив його. А Петро:

— А він добре зробив, що така маленька в бідняка купка, а він і ту забирав?

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

Гвоздівці, Сокирянського району, Чернівецької області 18 лютого 1979 року Ґанґал Федір Кирилович (1913 року народження)

Смерть багача
Українська народна казка Буковини

Був багач, що мав багато поля. І був бідний чоловік, що мав багато дітей. Наймився бідняк у багача горох молотити. І домовився з ним багач так:

— Я буду платити тобі тим горохом, що ти намолотиш. Як будеш лопатою віяти горох, то мені буде те, що з лопати впаде, а тобі — що з держална.

Намолотив бідняк гороху та й віє його: багачеві лопатою кине, а собі держалном. Закінчив він віяти, згортає горох. Багачева купа велика, а його малесенька.

Каже йому багач:

— Іди до хати обідати.

Той пішов до хати, а багач зостався на току. Та бере з тої маленької купки горох і сипле на свою купу.

Багач бере бідняків горох, а Петро дивиться на це з неба. Петро був сам із бідних і не любив багачів. Як побачив він, що багач забирає від бідного зароблений горох, то й сказав:

— Бачите, що він робить? Доста того, що в бідняка й так мало, а він ще й те забирає.

Та вхопив каменя, кинув з неба і вбив багача. Бог каже:

— Петре, це ти недобре зробив, що вбив його. А Петро йому:

— А він добре робив, що така маленька в бідняка купка, а він і з тої крав?

Смерть багача. Невказані сюжети. Записано 18 лютого 1979 року в селі Гвіздівцях Сокирянського району Чернівецької області від Федора Кириловича Гангала (1914 року народження, колгоспний пенсіонер).

Чарівна квітка: Українські народні казки з-над Дністра. Запис, упорядкування, примітки та словник М. А. Зінчука; Художники: Н. В. Кирилова і П. А. Гулін. — Ужгород: Карпати, 1986. — 301 с: іл.