☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Сова і сокіл
Українська народна казка про тварин

Сова раз стрітилась з соколом: «Чиї діти кращі?» От сокіл і каже: «Зведім докупи і тоді побачим».

Звели. Сова тоді і побачила, що її діти гірші. А сокіл ще й плюнув на них. От сова і каже: «Хоть мої й гірші, та мені моїх шкоднійш, ніж твоїх, бо вони мої діти, і ти не плюй на них...»

Сова і сокіл. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. в Канівському пов. Київської губ. Час запису не зазначений. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским, т. I, СПб., 1872; т. II, 1878., І, стор. 63—64.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.