☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Сорока і золото
Українська народна казка про тварин

Сорока, лакома білобока, увиділа на пометеню золото, найшла, дуже ся тому ізрадувала, айбо она за тото нич не дістала. Чоловік скупий дуже ізбирать, айбо мало хоснує.

Сорока і золото. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. І. Верхратський в кінці XIX ст. на Закарпатті. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1892—1937., т. XXIX, 1899, стор. 152.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.