☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Спас і оводи
Українська народна казка про тварин

Зайшли оводи в шинок — да й ну гулять. Коли йде Спас, той, що випрохав собі дві неділі посту, питає в оводів: «Що се ви за люди?» — «Ми музиканти». — «Що ж ви тут робите?» — «Іллю проводжаєм. А ти ж, дядьку, хто?» — «Спас». — «Е, то лиха ж мати про нас! Шкода, поморозить нас Спас. Треба тікать, бо не даром сказано: «Прийде де Спас, то держи рукавиці про запас!»

Спас і оводи. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. І. Мурашко у с. Перерванці Полтавської губ. Час запису не зазначений. Малорусские народные предания и рассказы. Свод Михаила Драгоманова, К., 1876., стор. 129—130.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.