☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Справедливий уж
Українська народна казка про тварин

Ужа не треба ніколи займати й досаждати йому; не займай його, то й він тобі нічого...

Був у нас сусід. Мав він хорошую комору. Бачить сусід, що один сторч під коморою трохи осів. Зорвав він дошку, щоб подивиться...

Глянув — аж на сторчі, зверху, де трохи потрухло дерево, ужове гніздо, і яйця лежать. Він узяв та й прийняв крадькома гніздо та й жде, що то буде, як уж прийде. Коли й справді лізе уж... Подививсь, подививсь, що нема гнізда і яєць, запищав, кинувся геть з сторча та притьмом і пошамотів-пошамотів поміж травою у погріб.

Сусід слідком: що з того буде? Дивиться: уж поліз — та до молока; надіп’є трохи із гладишки та й знов туди ж випустить. Так із однієї, з другої... Се він, бач, понапускав у молоко отрути, щоб відлякувать за гніздо... Потім знов до комори.

Сусід побіг хутенько попереду та й поклав гніздо з яйцями на те ж місце — так, як і було. Приліз уж знов до сторча — побачив гніздо й яйця, зрадів — бух додолу та знов у погріб. Сусід слідком. От приліз уж у погріб; обов’є хвостом гладишку та й переверне, обов’є другу та й переверне... Себто: не треба вже труїти.

Так от, бач, не слід, не слід йому досаждати.

Справедливий уж. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. П. Томін в 1859 р. у м. Ніжині. Черниговские губернские ведомости. Часть неофициальная, Чернигов, 1838—1894, часть неофициальная, 1859, № 22, стор. 150. Аналогічний народний переказ на цю ж тему був опублікований (російською мовою) у газеті «Волынские губернские ведомости», часть неофициальная, 1859, № 19, стор. 76.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.