☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Стріча бобу з цибулею
Українська народна казка про тварин

Здибався біб з цибулею:

— Помайбі, плаксьо! А она єму відповіла:

— Бодай здоров, пучичерево!

Потом знов подибалися. Каже біб цибулі:

— Помайбі, заправко всякої страви! А она єму відповіла:

— Бодай здоров, підпора хлібові!..

Стріча бобу з цибулею. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. І. Головкевич в 90-х рр. XIX ст. на Галичині. Центральний державний історичний архів УРСР у Львові., ф. 3с/309, оп. 1. од. зб. 765, арк. 17.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.