☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Сусідка
Українська народна казка про тварин

Як біга по морозу та: «Кріпітеся, кріпітеся!» Бач, розвеселя, кому холодно.

Сусідка. Зап. І. І. Манжура в Ізюмському пов. Харківської губ. Час запису не зазначений. Малорусские народные предания и рассказы. Свод Михаила Драгоманова, К., 1876., стор. 6.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.