☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Сучка, коровиця, червачки, когутик
Українська народна казка про тварин

— Що ти, дідунику, робиш?

— Коробочку плету.

— Нащо тої коробочки?

— Попільцю збирати.

— Нащо того попільцю?

— Сучку годувати.

— Нащо тої сучки?

— В море поїхати.

— А де тоє море?

— Коровиця спила.

— А де тота коровиця?

— Ковбаночка вбила.

— А де тота ковбаночка?

— Червачки сточили.

— А де тоті червачки?

— Когутик подзьобав.

— А де той когутик?

— Під столом, підперся коштуром.

Сучка, коровиця, червачки, когутик. Пор.: Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 2015/І. Зап. М. Павлик на Галичині «від малого хлопця Павла Мартинишина». Час запису не зазначений. Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР., ф. 3, од. зб. 221, арк. 537.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.