☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Сільська і міська муха
Українська народна казка про тварин

Здибалася муха сільська з міською і пита сільська міської: «Як тобі там у місті?» — «Мені в місті добре. Маю що їсти й пити». — «Мені в селі также не зле. Я як впаду хлопові в миску, то набере повну ложку страви і кине на землю, і хоць ся сама обпарю, але на землі сто погодую».

А міська муха каже: «Мене міщан як вийме з розсолу, то виссе, виссе, а потому кине на землю».

Сільська і міська муха. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 284. Зап. В. Гнатюк в 1897 р. у с. Пужники Бучацького пов. (Тернопільщина) від Т. Гринишиного. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 493.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.