☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Телятко, кабан, півник, качур та вовки
Українська народна казка про тварин

Був собі дід і баба. Було в їх голе телятко. Каже баба:

— Завези, діду, в ліс. Дід каже:

— Та лучче б викормили та зарізали б.

— Я не хочу, завези та й годі!

Завіз той дід те телятко голеньке. А холодно: осінь! І покинув його. Сам вернувся додому.

Пішло те голе телятко. Іде, йде. Догонить голе телятко кабан:

— Драстуй, голе телятко!

— Драстуй, кабане!

— Куди ти йдеш?

— Куди очі, туди й шлях.

— Ходім при місті.

Ідуть, ідуть. Біжить і півень до їх, догонить:

— Голе телятко, підожди!

Підождали.

— Драстуй, голе телятко!

— Драстуй, півнику!

— Куди ви йдете?

— Куди очі, туди й шлях.

— Ходім при місті.

— Ну, ходім.

Пішли вони: голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур:

— Голе телятко і кабан, і півник, підождіть! Підождали.

— Куди ви йдете?

— Куди очі, туди й шлях. — Ну, ходім при місті.

— Ходім.

Ідуть вони, йдуть. Скакає й шило:

— Голе телятко й кабан, і півник, і качур, підождіть! Підождали.

— Куди ви йдете?

— Куди очі, туди й шлях.

— Ходім при місті.

— Ну, ходім.

Ідуть вони, йдуть. Зайшли вони в ліс. Холодно: осінь! Голе телятко (йому холодно) прийшло до кабана. Кабан зарився у листя й лежить.

— Кабане, давай будем хатку робить,

— Я не хочу. Я зариюся ще лучче у листя та й буду лежать. Пішло воно. Пішло до півника:

— Драстуй, півнику!

— Драстуй, голе телятко!

— Гайда, будем хатку робить.

— Я не хочу, — каже півник, — я на одні ножки буду стоять, а головку під крильце заховаю та й буду так і зимувать.

Пішло голе телятко до качура:

— Драстуй, качуре!

— Драстуй, голе телятко!

— Давай будем хатку робить.

— Я не хочу. Я на одні ножки буду стоять, а другу буду під крильце ховать, і головку буду під крильце ховать. І так буду й зимувать.

Пішло голе телятко. Пішло воно до шила:

— Драстуй, шило!

— Драстуй, голе телятко!

— Давай будем хатку робить.

— Не хочу я. Я заженуся в дуб по саму колодочку та так буду й стоять.

Пішло голе телятко, давай само робить хатку. Зробило хатку, піч, двері. Почало топить: дров є багато в лісі. Топить воно один раз (а зима вже, холодно), біжить кабан:

— Голе телятко, одчини!

— А-а-а! А як я казало: «Хатку давай робить», ти не хотів!

— Одчини, бо я тобі хатку розрию!

Одчинило голе телятко. Живуть удвох. Біжить півник:

— Голе телятко, одчини!

— А-а! Як я казало: «Хатку робить», то ти не хотів!..

— Одчини, бо я тобі хатку розкукурікаю!

Одчинило голе телятко. Уже вони втрьох. Біжить качур: — Голе телятко, одчини!

— А-а! Як я казало, що хатку робить, то ти не хотів!..

— Одчини, бо я тобі хатку розкахкаю!

Думає: «Наробить крику, прибіжать звірі, пропаду. Треба одчинить». Одчинило. Топлять вони. Ще скакає й шило:

— Голе телятко, одчини!

— А як я казало: «Хатку робить», то ти не хотіло!..

— Одчини, бо я тобі хатку розколю!

Одчинило. Уже вони усі зібрались. Півень за пана, качур за прикажчика, голе телятко і кабан топлять, а шило вертиться за порядками.

От прийшло два вовки. Поставали вовки під дверима та й слухають: є добра мишоловка. Один каже:

— Лізь ти.

— Ти йди вперед.

Поліз один. Боже мій! Як побачило голе телятко та кабан, та шило! Як пужне те голе телятко рогами, кабан зубами, а шило як заженеться у вовка по саму колодочку.

А півень кричить:

— Подай його сюди! А качур кричить:

— Так! Так! Так!..

Насилу вирвався вовк ізвідти: і поколений, і погризений. Ще й пан кричить:

— Подайте його сюди!..

Телятко, кабан, півник, качур та вовки. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 130. Зап. Ф. Гавриленко в 20-х роках XX ст. Місце запису не зазначене. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 1-2, од. зб. 268, арк. 106—108.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.

166 (5353). Телятко, кабан, півник, качур та вовки. СУС 130. Записано 2008 року. Скиба Катерина Сергіївна (1945). Черкаська область, Золотоніський район, Золотоноша