☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Три брати
Українська народна казка Чернігівщини

Жили на світ три брати. Хотіли вони накопати дорогоцінного

лікарського коріння, щоб стати багатими. Довго шукали вони цього коріння, та все-таки викопали. Тоді два старші брати між собою говорять:

— Давай уб’ємо нашого молодшого брата, а його частку заберемо собі.

Так і зробили. Тоді кожний із двох братів почав думати, як би убити один одного. Одного рaзу прийшли вони до села.

— Піди, — каже старший брат середньому, — у село і купи харчі, а я чекатиму тебе тут.

Коли середній брат з харчами назад, старший брат подумав: «Якщо я тепер уб’ю свого брата, мені дістанеться і корінь, і харчі». Він так і зробив. Але й сам помер. Бо харчі були отруєні, середній брат хотів отруїти старшого.

Так усі троє померли, а корінь зогнив. З того часу люди більше не шукають коріння і цінують своїх братів.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

134 (4250). Три брати. СУС 763. Записала Солодовник Н. (8 клас) 2008 року. Андрійченко Любов Михайлівна (1941). Чернігівська область, Козелецький район, Лемеші