☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Учений вовк
Українська народна казка Чернігівщини

Вивчив один чоловік вовка у повозці ходити. От їде, а пани перестрівають його, здивувалися та кажуть:

— Продай нам цього вовка.

— Купіть, та тільки що ви з ним робитимете?

— Він у нас, — кажуть, — писарем буде.

От сторгувались, він забрав гроші, а вони того вовка. І розійшлися. Через деякий час чоловік думає: «Піду та одвідаю свого вовка». Знайшов пана, питає, де вони вовка діли.

— А він у Петербурзі генералом. Коли хочеш його побачити, так питай такого-то генерала.

От він і пішов у Петербург, зараз допитався до того генерала.

— Визвіть, — каже, — мені його.

Ось виходить генерал та до нього так строго:

— Чого тобі?

Так того чоловіка ця груба річ за серце узяла, як закричить він на генерала:

— А ярмо ти забув?!

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

54 (4160). Учений вовк. СУС —. Записала Ридзала В. М. 2007 року. Макаренко Ганна Михайлівна (1929). Чернігівська область, Бобровицький район, Рудьківка