☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Хазяйство
Українська народна казка про тварин

Не мав добрий чоловік
Та із чого жити,
Мусив собі курочку купити.
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!
Не мав добрий чоловік
Та із чого жити,
Мусив собі качечку купити.
А в качечки носки-плоскі,
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!
Не мав добрий чоловік
Та із чого жити,
Мусив собі гусочку купити.
А гусочка ге-ге-ге,
А в качечки носки-плоскі,
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!
Не мав добрий чоловік
Та із чого жити,
Мусив собі овечку купити.
А овечка бе-бе-бе,
А гусочка ге-ге-ге,
А в качечки носки-плоскі,
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!
Не мав добрий чоловік
Та із чого жити,
Мусив собі кізоньку купити.
А кізонька стрику-брику,
А овечка бе-бе-бе,
А гусочка ге-ге-ге,
А в качечки носки-плоскі,
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!
Не мав добрий чоловік
Та із чого жити,
Мусив собі корівку купити.
А корівка рику-рику,
А кізонька стрику-брику,
А овечка бе-бе-бе,
А гусочка ге-ге-ге,
А в качечки носки-плоскі,
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!
Не мав добрий чоловік
Та із чого жити.
Мусив собі собачку купити.
А собачка гав-гав-гав,
А корівка рику-рику,
А кізонька стрику-брику,
А овечка бе-бе-бе,
А гусочка ге-ге-ге,
А в качечки носки-плоскі,
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!
Не мав добрий чоловік
Та із чого жити,
Мусив собі котика купити.
А котичок няв-няв-няв,
А собачка гав-гав-гав,
А корівка рику-рику,
А кізонька стрику-брику,
А овечка бе-бе-бе,
А гусочка ге-ге-ге,
А в качечки носки-плоскі,
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!
Не мав добрий чоловік
Та із чого жити,
Мусив собі волика купити.
А воличок лапу-лапу,
А котичок няв-няв-няв,
А собачка гав-гав-гав,
А корівка рику-рику,
А кізонька стрику-брику,
А овечка бе-бе-бе,
А гусочка ге-ге-ге,
А в качечки носки-плоскі,
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!
Не мав добрий чоловік
Та із чого жити.
Мусив собі возика купити.
А возичок скрипу-рипу,
А воличок лапу-лапу,
А котичок няв-няв-няв,
А собачка гав-гав-гав,
А корівка рику-рику,
А кізонька стрику-брику,
А овечка бе-бе-бе,
А гусочка ге-ге-ге,
А в качечки носки-плоскі,
А курочка по сінечках
Кудкудах, кудкудах!

Хазяйство. Час і місце запису не зазначені. Молода Україна. Часопис для дітей старшого й меншого віку. К., 1908—1914., 1909, № 7, стор. 29—32. Див. також: Народные южнорусские сказки. Издал И. Рудченко, вып. 1, К., 1869; вып. 2, 1870., І, стор. 49—52.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.