☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Хитрий вовк
Українська народна казка про тварин

Вовкові бог дав такий талант, жеби лем о рибі жив, жеби харчі імав по водах.

Але він пішов коло води та найшов там корову таркасту та й тоту корову розбив і з’їв. І пан біг к нему прийшов: «Што ти зробив, же розказ не слухаш, же ти худобу загубив».

Вовк так богові повідат, же він чув о тарчі, найшов тарчу при воді і з’їв.

Хитрий вовк. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. І. Верхратський на Закарпатті. Час запису не зазначений. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1892—1937., т. ХLIV. 1901. стор. 144.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.