☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Хлопська і панська блоха
Українська народна казка про тварин

Здибалася панська блоха з хлопськов. Каже хлопська блоха до панської: «Чи добре тобі в пана?»

Каже панська блоха: «О, мені добре. До м’якої перини мене пан ніколи не подавить і маю час напастися пана, бо спить від дня до дня».

А хлопська каже: «Ой, мені зле. Бо хлоп де ляже, ци на землю, ци на лавку, то мня дуже притисне, а так живо встає, же не маю часу накусатися його твердої шкіри».

Хлопська і панська блоха. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 284. Зап. В. Гнатюк в 1897 р. у с. Пужники Бучацького пов. (Тернопільщина) від Т. Гринишиного. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 502.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.